Na čo slúžia autokamery

Autokamera nahráva a ukladá do svojej pamäte dáta a tie sa môžu pomocou obslužného software ľahko analyzovať. Záznam jazdy z autokamery a uložené dáta je možné použiť ako:

  • Možný dôkazový materiál pri dopravnej nehode
  • Záznam krízových situácií
  • Dokumentáciu priebehu jazdy
  • Záznam aktivít vo voľnom čase (video a fotografie)

Autokamery nachádzajú uplatnenie v nasledujúcich oblastiach:

  • Súkromné a služobné vozidlá
  • Autopožičovne
  • Taxislužby
  • Zásahové vozidlá (RZP,Hasiči a pod)
  • Autoškoly
  • Auto-moto šport

O výhodách autokamery, ktorú si u nás zakúpite, sa presvedčil nejeden šofér. Agresivita a tzv. „vychovávanie“ šoférov sú na dennom poriadku. Predbehnutie a náhle vybrzdenie? Vy neubrzdíte, nasleduje náraz. Ťažko budete policajtovi vysvetlovať, čo sa stalo, chyba bude automaticky na vašej strane. Až do chvíle, keď vyberiete autokameru so záznamom inkriminovanej situácie, teda s dôkazom, kto je naozaj vinný.

Pozor na umiestnenie autokamery, aby neznižovala rozhľad z vozidla, pretože to môže byť považované za priestupok.